Comparteix:

Logística sanitària

 

Descripció

El sector sanitari està fortament tensionat a molts nivells després d'anys de reducció de pressupostos i plantilles, així com a causa de la pandèmia COVID. En aquest context, la literatura científica especialitzada destaca el salt que existeix encara entre les necessitats dels gestors i gestores dels centres sanitaris i la recerca en disseny i optimització de processos. L'objectiu d'aquesta línia de recerca és desenvolupar eines de suport a la presa de decisions (optimització, simulació, etc.) per respondre a les necessitats logístiques i productives dels centres sanitaris. Fins al moment, s'ha treballat en:

  1. millorar la planificació de visites domiciliaries del personal d'infermeria
  2. Organitzar el temps de treball d'un departament d'anestesiologia
  3. Analitzar dades de salut i seguretat en el treball per caracteritzar els accidents i identificar els factors de risc que poden causar incidències. Actualment el grup vol promoure aquesta línia i està iniciant contactes amb centres hospitalaris per identificar noves línies de treball (ex.: Hospital de Vendrell).