Comparteix:

Distribució urbana i mobilitat

 

Descripció

Un sistema de transport i distribució eficient té un pes molt destacat en la competitivitat d'una àrea urbana i constitueix, alhora, un element crucial de l'economia urbana, tant pels ingressos que produeix com pels nivells d'ocupació que genera i que manté. Tot i això, el trànsit urbà de mercaderies provoca un gran impacte sobre la mobilitat dins de les ciutats, causant importants efectes socials i mediambientals. Aquesta línia de recerca inclou el disseny i desenvolupament de sistemes de transport més eficaços, incloent-hi dispositius de control, tècniques per optimitzar la xarxa existent i els sistemes d'informació, i també el disseny de metodologies per optimitzar la distribució urbana mercaderies des d'un punt de vista sistèmic.

 

Projectes principals