Comparteix:

Línies de recerca

Les activitats que realitza el grup DOPS s'organitzen en les següents línies de recerca, amb les seves respectives persones de contacte:

Contacte

Disseny de la Supply Chain a la indústria

Amaia Lusa 

Distribució urbana i mobilitat

Imma Ribas

Distribució elèctrica amb energies renovables

Bruno Domenech

Economia circular i social

 Laia Ferrer Marrtí

Logística sanitària

 Jordi Olivella