Comparteix:

Distribució elèctrica amb energies renovables

 

Descripció

Per revertir els efectes del canvi climàtic, hi ha consens sobre la necessitat d'una transició cap a una generació energètica neta, renovable i descentralitzada. En aquest context, sorgeixen les comunitats energètiques, formades per diversos punts de generació (eòlica, solar) i/o consum (prosumers) interconnectats entre si, a través de la xarxa elèctrica nacional o d'una microxarxa. Aquesta línia de recerca té com a objectiu desenvolupar eines matemàtiques multicriteri per optimitzar el disseny de la cadena de distribució de l'electricitat en comunitats energètiques. Els models a desenvolupar tindran en compte consideracions tecnoeconòmiques, per obtenir sistemes robustos i econòmics, i socioambientals, per satisfer les necessitats de les persones i del medi ambient.

 

Projectes principals