Comparteix:

Disseny de la Supply Chain en la Industria

 

Descripció

Aquesta línia de recerca persegueix el disseny i la gestió de la cadena de subministrament en totes les etapes per optimitzar una mesura d'eficiència donada. Concretament, les línies d'actuació que es preveuen són les següents:

  1. Programació a curt termini de la producció d'un sistema productiu, de béns o serveis, segons la seva configuració i els criteris a l'hora de decantar-se per una solució o una altra.

  2. Disseny i simulació del comportament d'una cadena de subministrament i/o optimització, analitzant-ne els fluxos.

  3. Organització de la producció considerant la flexibilitat per aturar els processos industrials en funció del preu de l'electricitat, tot incloent un factor de cost d'oportunitat per l'energia no consumida.

Aquesta línia de recerca s'ocupa de facilitar les eines quantitatives necessàries (algorismes, procediments) per trobar resultats òptims, si és possible, a problemes que sorgeixen davant d'aquestes decisions.

 

Projectes principals