Amaia Lusa Garcia

Amaia Lusa Garcia és Catedràtica d'Universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És Enginyera en Organització Industrial i Doctora per la UPC. Imparteix docència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), en assignatures de mètodes quantitatius, enginyeria d'organització i logística. La seva activitat de recerca, a l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials de la UPC, se centra, d'una banda, en el desenvolupament i aplicació de tècniques quantitatives per a la resolució de problemes de disseny, planificació i programació de sistemes productius i logístics i, d'altra banda, en el disseny de metodologies i instruments per detectar i eliminar la discriminació per raó de gènere. Ha participat en nombrosos projectes de recerca i és autora o coautora de llibres i d'articles publicats en revistes internacionals de referència. És membre dels grups de recerca de la UPC DOPS y SOC-STEM (Impacte Social de les disciplines STEM).