Notícies

Presentació grup DOPS

DOPS (Disseny i Optimització de Processos i Serveis) és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech, format per personal docent i investigador i professionals amb una àmplia i reconeguda experiència en l'estudi, anàlisi i resolució de problemes d'organització (disseny i gestió de sistemes que incorporen persones i elements tecnològics), mitjançant l'ús de coneixements i tècniques avançades i plenament actualitzades, fruit de la seva activitat de recerca.

DOPS està especialitzat en problemes relatius al disseny i la gestió de la cadena de subministrament (Supply Chain), incloent la direcció d'operacions, en tot tipus d'organitzacions.

La missió de DOPS és fomentar i desenvolupar la investigació sobre la cadena de subministrament i contribuir així a la millora de l'eficiència, econòmica i mediambiental, de les organitzacions, específicament pel que fa als processos d'aprovisionament, producció, distribució, recuperació i remanufactura o reciclatge.

La visió de DOPS inclou la consolidació com a grup de referència internacional en la investigació i resolució de problemes de disseny i gestió de la cadena de subministrament.

Entre els seus valors destaquen el respecte pel medi ambient, per les condicions de treball i per l'equitat; la capacitat de treball, el compromís, l'honestedat i la transparència; i la il·lusió constant per aprendre i resoldre nous reptes de la millor manera possible.