Comparteix:

Jordi Olivella Nadal assisteix a la presentació de la convocatòria dels projectes Erasmus+ de l'any 2024 per l'àrea de Llatinoamèrica i el Carib

El professor Jordi Olivella Nadal assisteix a la presentació de la convocatòria dels projectes Erasmus+ de l'any 2024 per l'àrea de Llatinoamèrica i el Carib.

Erasmus+ és un programa de la Unió Europea que promou els intercanvis i la col.laboració entre universitats i en algunes de seves línies hi poden participar universitats de la regió.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participa en alguns d'aquests projectes i promou diversos projectes per a la propera convocatòria.