Comparteix:

Sergio Rubio Lacoba

Sergio Rubio Lacoba és Titular d'Universitat a l'àrea d'Organització d'Empreses de la Universidad de Extremadura a la Escuela de Ingenierías Industriales, i forma part del Grupo Extremeño de Investigación en Marketing y Dirección de Operaciones (M@rkDO). La seva recerca està relacionada amb l'organització de la Supply Chain, particularment amb aspectes relacionats amb la gestió dels Productes fora d'ús i el seu impacte en la Cadena de Subministrament. Conceptes claus com logística inversa, productes remanufacturats i cadena de subministrament sostenible, poden descriure els temes principals analitzats en els seus projectes i treballs de recerca.