Comparteix:

Marc Juanpera Gallel

Marc Juanpera Gallel és Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Professor Lector del Departament d'Organització d'Empreses des de Setembre de 2023. S'ha especialitzat en el desenvolupament i aplicació de mètodes quantitatius (principalment programació lineal sencera i mixta, algorismes heurístics i mètodes multicriteri) per a resoldre problemes relacionats amb l'accés a l'energia en zones rurals i amb la cadena de distribució social d'aliments. A nivell formatiu, ha estudiat el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i el màster en Enginyeria Industrial a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Ha realitzat els estudis de doctorat de títol "Metodologia per a l'avaluació i disseny de projectes considerant múltiples criteris i incertesa. Aplicació al desenvolupament de projectes d'energia en zones rurals". Per a la seva realització, ha estat guanyador d'una ajuda per a la formació de personal investigador (FI), atorgades per l'agència AGAUR (fins a setembre de 2019) i d'una ajuda per a la formació de professor universitari (FPU), atorgada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (fins a desembre de 2021).