Comparteix:

Carme Martínez Costa

no_im_investigador.png

Carme Martínez Costa és Doctora Enginyera Industrial i Professora Titular d'Universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha desenvolupat la seva activitat acadèmica en el camp de la Gestió de la Innovació Tecnològica i en l'àmbit de l'Organització Industrial. Ha participat en diversos projectes d'investigació i concretament en tres projectes del "Institut de la Dona de l'Ministeri de Treball i Afers Socials" sobre discriminació retributiva de la dona i la valoració de llocs de treball. Ha publicat diversos llibres, articles, working papers, sent coautora de el llibre blanc de les dones de Catalunya en el món de la ciència i la tecnologia.